Gwidon Bukowski

Ratownik wodny, Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności pływanie, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. W Centrum Rekreacji Oborniki prowadzi lekcje pływania realizowane w ramach Gminnej Nauki Pływania i dyżuruje jako ratownik wodny.