Artur Wójcik

Absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze.

Zawodowo: były Żołnierz zawodowy, Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej w 1 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego w Poznaniu.

 

Ukończone kursy:

- Instruktor Rekreacji Ruchowej w specjalności pływanie,

- Ratownik WOPR,

- Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,

- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc,

- Stażysta Zabezpieczenia Śródlądowych Regat Żeglarskich,

- Sternik motorowodny

- trener pływania II stopnia.