Godziny otwarcia

Poniedziałek

Klienci indywidualni: 6:00 – 8:00 oraz 15:00 – 22:00

Grupy szkolne (Gminna Nauka Pływania): 8:00 – 15:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7:00 – 22:00

Niedziela