Wznowienia działalności Centrum Rekreacji Oborniki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów informuje o zamiarze wznowienia działalności Centrum Rekreacji Oborniki.

Jednocześnie mając na względzie sytuację epidemiologiczną na obszarze całego kraju oraz ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 poczynione zostały działania oraz wdrożono restrykcyjne procedury mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz. Wymagana będzie bezwzględna zasada utrzymania dystansu społecznego na terenie całego obiektu CRO.

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wdrożono kompleksowe działania dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemiologicznego, najważniejszymi z nich są:

– ograniczenie liczby użytkowników jednocześnie korzystających z usług do maksymalnie 50% możliwego obciążenia obiektu, nie więcej jednak niż 150 osób,

– całkowite zamknięcie strefy poczekalni oraz trybun,

– obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu (strefa kas), w szatniach, toaletach,

– nakaz noszenia maseczek w strefie suchej obiektu (ciągi komunikacyjne, kasy, przebieralnie),

– ograniczenie ilości osób  przebywających jednocześnie w saunach do maksymalnie 2,

– ograniczenie ilości osób korzystających z wanien z hydromasażem, chyba że zamieszkują one wspólnie,

– na jeden tor basenowy mogą przypadać maksymalnie 4 osoby, które obowiązuje zachowanie dystansu 2m, również podczas pływania,

Zarządca obiektu rozważa również wprowadzenie ograniczeń czasowych 

w możliwości korzystania z obiektu, ze względu na wykonanie niezbędnych procedur dezynfekcyjnych pomiędzy grupami osób  wchodzących i wychodzących z obiektu, tak aby ścieżki komunikacji się nie krzyżowały. Możliwy termin otwarcia obiektu zaplanowany został na pierwszą połowę czerwca, jednak uzależniony on jest od spełnienia wymogów sanitarnych nałożonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz procedur i zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Wszelkie szczegółowe informacje o wprowadzanych zasadach korzystania z CRO, obowiązujących obostrzeniach i aktualnych procedurach oraz precyzyjnym terminie wznowienia działalności obiektu przekazywane będą na bieżąco.

Prezes spółki Tomasz Augustyn rozważa otwarcie obiektu za tydzień: 

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to powinniśmy być gotowi na Boże Ciało. Prawdopodobnie otworzymy obiekt w piątek,
12 czerwca. 


Opublikowano: 05.06.2020r.