Praca dla Maszynisty Oczyszczalni Ścieków w Obornikach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko - Maszynista Oczyszczalni Ścieków w Obornikach.

OPIS STANOWISKA:

Praca na tym stanowisku będzie polegała m.in. na:

obsłudze i utrzymaniu maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni w sprawności technicznej,

kontroli parametrów pracy oczyszczalni oraz kontroli prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków,

kontroli stanu technicznego sprzętu, urządzeń i maszyn oraz prowadzenie konserwacji 

i napraw,

usuwaniu awarii w oczyszczalni,

raportowaniu pracy oczyszczalni.


WMAGANIA:

wykształcenie minimum zawodowe,

prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia do prowadzenia ciągnika + przyczepy, tj. kategorii T lub E (np. B+E),

dyspozycyjność (praca zmianowa w godzinach od 6-18 i 18-06).


Dodatkowym atutem będzie:

umiejętność w zakresie naprawy maszyn i urządzeń,

uprawnienia elektryczne,

uprawnienia na ładowarki teleskopowe.


DOKUMENTY:

życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis.

Termin składania dokumentów: do dnia 13 listopada 2021 r. osobiście w Dziale Kadr 

w siedzibie Spółki (ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki) lub na adres mailowy: sekretariat@pwik-oborniki.pl.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)”.


Informujemy, że Administratorem danych jest PWiKw Obornikach Sp. z o.o. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane. Załączniki:

Opublikowano: 12.10.2021r.