Pomaganie jest proste i fajne!

Przypominamy, że przed naszym obiektem ustawiony jest pojemnik na nakrętki - serce pomocy.
Pamiętajmy, że zapełniając serce nakrętkami wypełniamy radością i nadzieją wiele serc, które czekają na naszą pomoc.

Dbajmy wspólnie o nasz symbol dobroci dla drugiego człowieka.

Opublikowano: 29.10.2021r.