Dezynfekcja wody basenowej lampami UV

Od ponad roku na układzie cyrkulacji brodzika dla dzieci działają lampy UV, które pozwalają zmniejszyć dawkę chloru do niezbędnego minimum określonego przepisami, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody.

Kolejne nowe lampy założone zostały na nieckach Spa oraz Jacuzzi i stanowią zwieńczenie decyzji podjętej na ostatniej wizycie
w Centrum Rekreacji Oborniki przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę oraz Prezesa Zarządu Tomasza Augustyna.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala
na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych.  

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej – wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

Można śmiało powiedzieć, iż obiekt Centrum Rekreacji Oborniki dołącza do elitarnej grupy obiektów sportowych spełniających najbardziej rygorystyczne wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednocześnie oferując swoim klientom komfortowe i bezpieczne usługi
z zakresu kąpieli wodnych.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 11.12.2018r.